V o j t ě c h  K a c í řREVIZNÍ TECHNIK ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ
I. II. III.
ODBORNÝ TECHNIK ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ
certifikát č.046/OTZZ Činnost :

Revize (ČSN 27 0142), revizní zkoušky (ČSN 27 0142, Inspekce (ČSN ISO 99 27-1)
Preventivní prohlídky OK jeřábů a jeřábových drah (ČSN 73 2601)
Zpracování Systému bezpečné práce (ČSN ISO 12 480-1
Základní a opakovací školení : jeřábníků,vazačů,obsluhovatelů pohyblivých pracovních 
plošin,pověřených osob ZZ, školitelů obsluh ZZ
Kontrola závěsných prostředků : ocelových lan,řetězů,popruhů z chemických 
vláken,odnímatelných a neodnímatelných závěsných prostředků
Poradenská činnost v oblasti zdvihacích prostředků

Kontakt : 

Vojtěch Kacíř
739 51 Horní Domaslavice č.157
okr. F - M

tel : 552 321 818
mob : 736 426 600 , 603 945 223
e-mail : vkacir@volny.cz 
IČO : 184 80 471