Nabídka služeb

Nabízíme školící ,revizní a poradenskou činnost v oblasti zdvihacích zařízení ( ZZ )
a tlakových zařízení stabilních ( TNS ).

Rovněž provádíme měření tloušťky stěn materiálu ultrazvukem – oprávnění k této činnosti :
Certifikát TUV NORD Czech č. 3197 – CERT – NDT – 0310 – 13.
Praxe v uváděných oborech : 33 let ( strojírenství , hutnictví , potravinářský průmysl atd. )

U smluvních partnerů je konzultační a poradenská činnost zdarma.