Zdvihací zařízení (ZZ)

1. Spolupráce při vypracování SBP (Systém bezpečné práce) – ČSN ISO 12 480-1
2. Vypracování plánu inspekcí, revizí, a revizních zkoušek
3. Vypracování osnov základního a opakovacího školení, vypracování plánu opakovacích školení. Základní školení po potvrzení zdravotní způsobilosti, opakovací školení se provádí 1x ročně (do 12 měsíců).
Součástí základního školení je vystavení příslušných oprávnění (průkazů) a dle požadavku objednavatele praktické přezkoušení na dané zdvihací zařízení.

Provádíme tyto základní opakovací školení
Vazač typu A
Vazač typu A provádí vázání břemen všemi druhy vázacích a závěsných prostředků.

Vazač typu B
Vazač typu B provádí jednoduchou manipulaci s konkrétném břemenem v rámci své hlavní činnosti na pracovišti.

Jeřábník třídy O, A, N
Jeřábník třídy O
zdvihadla, jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země do N 10 000 kg.

Jeřábník třídy A
mostové, portálové a konzolové jeřáby ovládané z koše, kabiny, nebo pomocí dílkového ovládání

Třída N
nakládací jeřáby (hydraulická ruka)
Obsluhovatel pojízdných zdvihacích plošin (PZPP)
Základní a opakovací školení Pověřené osoby odpovědné za provoz zdvihacích zařízení
4. Provádíme Inspekce, revize a revizní zkoušky těchto zdvihacích zařízení:
Tř. O, tř. A, tř. N, automobilových zvedáků, jednoúčelových zdvihacích zařízení, zvedáků, vrátků.
5. Provádíme Běžnou (původní název preventivní) prohlídku OK jeřábů, jeřábových drážek a sloupů, jeřábových drah.
6. Provádíme odbornou kontrolu (1x ročně) ocelových vázacích lan, ocelových vázacích řetězů, popruhu z chemických vláken, závěsných prostředků pro zdvihaní břemen (odnímatelné a neodnímatelné), dopravních palet a beden, permanentních magnetů atd.